НАШАТА  ДЕЙНОСТ

ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА

Обща европейсак рамка на уменията, развити чрез изкуство и театър за осъдени лица

  Целта на този краен резултат е да се определи възможна сертифицирана рамка за базови и професионални умения, формално и неформално придобити, които са специфични за театрални и артистични дейности, и които могат да бъдат придобити от осъдени лица (работа в екип, актьорско майсторство, технически и сценични компетенции, организационни умения).


Съкратен заключителен доклад:      


Global report:              


Framework of soft and hard skills:    

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."