Szczecińska Szkoła Wyższa  Collegium Balticum

Higher education institution of Szczecin Collegium Balticum

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM е основан през 2000г., и от тогава редовно е с рейтинг на един от най-добрите частни университети в Северна Полша.

Collegium Balticum се характеризира с развит експертен капитал и голям потенциал за развитие. Ръководството на университета успя да изгради институция, която предоставя на своите студенти солидно образование и по този начин, много добър старт за професионална реализация. Негова главна цел е да екипира младежи и възрастни със знания, обхващащи различни области, така че да могат да получат интердисциплинарно образование, даващо много по-добър шанс за реализация на конкурентния трудов пазар в Полша и чужбина.

Collegium Balticum е много добър избор в социалните и техническите науки на ниво бакалавърски и магисктърски степени, както и продължаване за докторска степен.

Barbara Kusiak, coordinator of the international projects, b.kusiak@cb.szczecin.pl

ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin POLAND

biuro.rektora@cb.szczecin.pl

914838164

www.cb.szczecin.pl

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."