Сдружение  „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”

"United professionals for sustainable development" Association

Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие (ОПУР) е гражданска организация с регионален обхват, която бе създадена през 2011г. Организацията се базира в Пловдив и работи в областта на социалните дейности; работа с уязвими групи, включително затворници, млади правонарушители, роми, хора с зависимости и др.; въвеждане на нови обучителни подходи; овластяване на непривилигеровани групи; и др. Екипа на организацията включва обучители, психолози, социални работници, театрален експерт, психотерапевт и обществен възпитател. ОПУР притежава опит в инициирането, разработването и управлението на партньорски проекти и работи в сътрудничество с местни власти; начални и средни училища; Затвор Пловдив и организации, подкрепящи реинтеграцията на осъдени лица; висши образователни институции и студентски съвети; медии; Бюра по труда; социални институции и младежки организации. Допълнително, ОПУР поддържа блог, който е признат и уважаван източник на нови игри, обучителни подходи и методи за психолози, обучители, учители, младежки работници и социални работници.

Mr. Kamen Stratiev, Chairman, kamenstone@mail.bg

64 "Ilaryon Makariopolski", fl.3, apt. 8, 4000 Plovdiv, Bulgaria

upsda.bg@gmail.com

+359 898 357 738

www.obedineni.org

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected