aufBruch  KUNST GEFÄNGNIS STADT

aufBruch KUNST GEFÄNGNIS STADT

aufBruch – ART PRISON CITY – е независим театрален проект в Берлин, работещ с артистични методи по социални и политически процеси и рецидиви. Цел на проекта е да отвори затворите към изкуствата, чрез изкуства в затвореното за широка публика пространство, както и да направи затворите по-видими за обществото. Специфичната цел е да даде на затворниците нов език, глас и лице чрез инструментите на театралното изпълнение. aufBruch работи в среда на социална и културна интеграция и реинтеграционен процес, чрез работни групи по изкуства, открити театрални постановки и проекти. В резултат се постига жив театър с високи артистични стандарти, който убеждава със своята автентичност и значимост. aufBruch бе учредена през 1997г. и работи практически в почти всички затвори в Берлин, с театър, литература, изкуства, видео и музикални проекти.

Holger Syrbe / art-director / holger.syrbe@googlemail.com

aufBruch GbR / Pappelallee 7 / 10437 Berlin / Germany

aufbruch@gefaengnistheater.de

004930440497700

www.gefaengnistheater.de

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."