ASTURIA  VZW

ASTURIA VZW

ASTURIA VZW е институт за образование за възрастни, намиращ се в гр. Миндерхаут, Белгия. Обучителния център бе създаден през 2014г., като водещ независимо и некомерсиално звено, с цел да популяризира добър опит и да повишава вниманието и стандартите на проектното управление и обучение в затворническото образование. Центъра е с регионален обхват и повече от 160 учащи се.

Hurkmans Gert, coordinator international projects, gert.hurkmans@telenet.be

Pastoor Van Dykstraat 25, 2322 Minderhout

asturia@telenet.be

0032 474 82 70 73

http://asturia.weebly.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected