DomSpain  Consulting SL

DomSpain Consulting SL

DomSpain Consulting SL е организация, занимаваща се с образование за възрастни в Испания, която реализира дейности в сферата на образованието и обучението, професионални курсове, изучаване на умения за работа, социални и междукултурни умения, езици и нови технологии. Като проектант на курсове и доставчик на обучения, DomSpain участва в регионални проекти, насочени към разработване на обучителни програми за затворници, за придобиване на квалификация „Помощник кухня”.

DomSpain цели подобряване на качеството на обучението и образованието за възрастни, подпомагане на обучения за технологични ресурси за обучители и учащи се, както и проектиране на отворени образователни ресурсни платформи.

DomSpain е от съучредителите на Единната европейска мрежа на доставчиците на електронно обучение, която понастоящем има участници от около 30 държави.

Olena Korzhykova, Project Coordinator,international@domspain.eu

C.Jesus 26, Reus 43205 SPAIN

info@domspain.eu

0034 660 115104

www.domspain.eu

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."