Over
het project

Artistieke leertrajecten voor het ontwikkelen van professionele competenties van gedetineerd en

In dit moment zijn er in de 28 EU landen ongeveer 650,000 gedetineerden. Slechts 1 op 5 is betrokken bij één of andere activiteit tijdens detentie en slechts 3% van hen werken bij externen buiten de gevangenis. Werkloosheid, een gebrek aan leertrajecten op maat, het verlies van identiteit en het gevoel om niet opgenomen te worden in de samenleving, bepalen de hoge graad van recidivisme van deze mensen zonder middelen.

Op basis van bovenstaande cijfers en het gegeven dat in heel Europa meer en meer artistieke activiteiten (met in het bijzonder theater) in de gevangenissen gerealiseerd worden, willen de betrokken actoren de gevangenen helpen in hun process van rehabilitatie. Het project wil een antwoord geven op het gebrek aan structuren en/of modellen voor validatie en certificering van transversale en specifieke competenties die verworven kunnen worden bij deze artistieke activiteiten binnen en buiten de gevangenismuren.

Skills for Freedom wil graag invulling geven aan de bijzondere noden van:

  • Erkenning van transversale en specifieke (artistieke) professionele competenties die ontwikkeld werden door gedetineerden ter bevordering van hun sociale integratie.
  • Het in beeld brengen van het social werk door theatergezelschappen die hun artistiek werk uitvoeren in de gevangenissen.
  • Het creëren van een netwerk voor innovatie van socio-economic actoren en tewerkstellingsorganisaties zodat de toegang tot werk van de ex-gedetineerden kan verbeterd worden.

KUNST IS HET ENIGE ERNSTIGE GEGEVEN IN DE WERELD. EN DE KUNSTENAAR IS DE ENIGE PERSOON DIE NOOIT ERNSTIG IS.

Oscar Wilde

PARTNERS


Contact

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."