INHOUD 

Europese Gegevensbank

EUROPESE GEGVENSBANK VOOR HET LATEN AANSLUITEN VAN VACATURES MET DE SPECIALE ARTISTIEKE PROFESSIONELE PROFIELEN


Deze project databank is een krachtig instrument waar men alle informatie kan terugvinden over de arbeidsmarkt. Elke werkgever kan deze databank gebruiken voor het plaatsen van werkaanbiedingen of het zoeken naar werknemers voor jobs in de artistieke sector. Als men zoekt naar een job in de creatieve sector dan is deze databank een goed instrument om de zoektocht te starten, een cv ter beschikking te stellen of te grasduinen in vacatures. Deze databank is ontworpen om werkgevers en werkzoekenden met elkaar te verbinden. Bezoek deze databank en neem contact op met de job van uw keuze.


PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."