ASTURIA  VZW

ASTURIA VZW

ASTURIA VZW is een instituut voor volwassenenonderwijs met zetel in het centrum van Minderhout, België. Het instituut is opgericht in 2014 als een leidingsgevend, onafhankelijk en professioneel orgaan zonder winstoogmerk, met als doel om goede praktijken, bewustzijn en standaarden te promoten voor project management en coaching in het onderwijs aan gedetineerden. Het instituut heeft een regionale werking en meer dan 160 deeltijdse cursisten.

Hurkmans Gert, coordinator international projects, gert.hurkmans@telenet.be

Pastoor Van Dykstraat 25, 2322 Minderhout

asturia@telenet.be

0032 474 82 70 73

http://asturia.weebly.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected