Сдружение  „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”

"United professionals for sustainable development" Association

UPSDA is een regionale NGO, opgericht in 2011. De zetel van de organisatie bevindt zich in Plovdiv, de tweede grootste stad van Bulgarije en ze is actief op de terreinen van het social werk en werken met kwetsbare groepen met inbegrip van gevangenen, jeugddeliquenten, Roma’s, drugverslaafden en anderen. Ze is actief bij het introduceren van nieuwe onderwijsmethoden en trainingen en het ondersteunen van kansarme groepen. Ons team bestaat uit trainers, psychologen, sociaal werkers, een expert in theater, een psychoterapeut en jeugdwerkers. UPSDA heeft ervaring in het introduceren, onwikkelen en managen van partnerschappen en werkt samen met de locale autoriteiten. Ze werkt samen met basis- en secundaire scholen, de gevangenis van Plovdiv, organisaties die ex-gedetineerden ondersteunen, instellingen van het hoger onderwijs, studentenraden, de media, arbeidsbureau’s en organisaties voor sociaal en jeugdwerk. Tevens beschikt UPSDA over een gekende en gerespecteerde blog die een bron is van nieuwe spelen, benaderingen van trainingen en methoden voor psychologen, trainers, leerkrachten, jeugdwerkers en sociaal werkers.

Mr. Kamen Stratiev, Chairman, kamenstone@mail.bg

64 "Ilaryon Makariopolski", fl.3, apt. 8, 4000 Plovdiv, Bulgaria

upsda.bg@gmail.com

+359 898 357 738

www.obedineni.org

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected