T.C. İzmİr  Valİlİğİ

Izmir Governorship

Izmir Governorship is het hoogste publieke authoriteit in de provincie Izmir. Dat stad Izmir is de derde grootst bevolkte stad in de 81 provincies van Turkije. De deputatie coördineert alle activiteiten in Izmir waaronder onderwijs, gezondheidszorg, Justitie, crisis management, milieuzorg, openbare werken, cultuur en toerisme.

Het bureau voor Europese en buitenlandse relaties, wat een subeenheid is van de deputatie van Izmir, heeft als doelstelling het bewustzijn te verhogen voor de Europese toetredingsperiode voor Turkije. Het bureau ontwikkelt Europese projecten naast gratis begeleiding en consultancy diensten voor organisaties die met jongeren, vrouwen en volwassenen werken met aandacht voor inclusie en versterken an kansarme groepen. Aangezien het een overheidsbestuur betreft die alle publieke instituten coördineert in Izmir, heeft de bestendige deputatie van Izmir – Izmir Governorship – de verantwoordelijkheid om de gevangenissen te vertegenwoordigen en een bijdrage te leveren bij de voorbereiding van de gevangenen bij vrijlating in de samenleving en hun professioneel leven.

Ali Enis ÖZDEMİR, Project Expert, enisiz@hotmail.com

Vilayet Blokları, B-Blok Kat:3, Izmir Valiliği AB Bürosu, Konak/Izmir/TÜRKİYE(TURKEY)

izmirab@gmail.com

+902324458313

www.izmirab.gov.tr

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected