DomSpain  Consulting SL

DomSpain Consulting SL

DomSpain Consulting SL is een organisatie voor volwassenenonderwijs uit Spanje en is actief in het onderwijs en traning m.i.v. beroepsopleidingen, competentieontwikkeling op vlak van vrijetijd, sociale en interculturele ontwikkeling, moderne talen en nieuwe technologi├źn. Als ontwikkelaar en aanbieder van cursussen heeft DomSpain deelgenomen aan een regionaal project voor gedetineerden met als doorstelling het ontwikkelen van een cursus voor keukenhulp. DomSpain wil de kwaliteit van het volwassenenonderwijs en training verhogen, promoten en begeleiden van opleidingen voor technolgie ontwikkeling voor nationale en buitenlandse leerkrachten en cursiten en de ontwikkeling van onderwijsgerelateerde open leerplatformen realiseren.

DomSpain Consulting SL is medestichter van All-European Network of Digital Learning Providers waarin op dit moment meer dan 30 veschillende landen aan deelnemen.

Olena Korzhykova, Project Coordinator,international@domspain.eu

C.Jesus 26, Reus 43205 SPAIN

info@domspain.eu

0034 660 115104

www.domspain.eu

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."