Σχετικά με το
Έργο

Καλλιτεχνικά μονοπάτια για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των κρατουμένων

Σήμερα, σε 28 χώρες της Ε.Ε, υπάρχουν περίπου 650 000 κρατούμενοι. Μόνο 1 στους 5 από αυτούς εμπλέκεται σε κάθε είδους δραστηριότητα και μόλις 3% από αυτούς εργάζονται για εξωτερικούς φορείς. Η ανεργία, η έλλειψη προσαρμοσμένων διαδρομών εκπαίδευσης και η απώλεια της ταυτότητας και η αίσθηση του ανήκειν στην αστική κοινότητα, πράγματι εξακολουθούν να καθορίζουν το υπερβολικά υψηλό επίπεδο της υποτροπής μεταξύ των πλέον μη προνομιούχων ατόμων.

Προχωρώντας από τα στοιχεία αυτά και από τη συνειδητοποίηση ότι σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει αρκετά σύνηθες να εφαρμόζονται καλλιτεχνικές (και πιο συγκεκριμένα θεατρικές) δραστηριότητες σε σωφρονιστικά ιδρύματα για να βοηθήσουν τους κρατούμενους στη διαδικασία αποκατάστασης τους, το έργο έρχεται να συμφωνήσει με την έλλειψη δομημένων μοντέλων για την επικύρωση και την πιστοποίηση των εγκάρσιων και ειδικών δεξιοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν μέσω τέτοιου είδους δραστηριότητες και ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες και έξω από τη φυλακή.

Το Έργο Skills for Freedom επιθυμεί να εκπληρώσει τις ειδικές ανάγκες για:

  • Την αναγνώριση των εγκάρσιων και ειδικών (καλλιτεχνικών) επαγγελματικών δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν από κρατούμενους, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική τους επανένταξη.
  • Να αναδείξει το κοινωνικό έργο που καλλιτεχνικές εταιρείες πραγματοποιούν σε αναμορφωτικά ιδρύματα.
  • Να δημιουργήσει ένα καινοτόμο των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και της αγοράς εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των πρώην κρατουμένων.

Η ΤΕΧΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΣΟΒΑΡΟ.

Όσκαρ Γουάιλντ

Εταίροι


Επικοινωνία

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."