ASTURIA  VZW

ASTURIA VZW

Η ASTURIA VZW είναι ένα ινστιτούτο για την εκπαίδευση ενηλίκων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Minderhout, στο Βέλγιο. Το κέντρο ιδρύθηκε το 2014 ως κορυφαίος ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και την ευαισθητοποίηση και τα πρότυπα διαχείρισης του έργου και την καθοδήγηση εκπαίδευσης στη φυλακή. Το κέντρο έχει περιφερειακή εμβέλεια και πάνω από 160 μαθητές με μερική απασχόληση.

Hurkmans Gert, coordinator international projects, gert.hurkmans@telenet.be

Pastoor Van Dykstraat 25, 2322 Minderhout

asturia@telenet.be

0032 474 82 70 73

http://asturia.weebly.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html

Εταίροι


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected