Proje
Hakkında

Mahkumların profesyonel beceriler geliştirmesi için sanat odaklı yollar

Günümüzde 28 AB ülkesinde yaklaşık 650,000 mahkûm bulunmaktadır. Bu kişilerin sadece beşte biri herhangi bir etkinliğe katılmaktayken, ancak %3’ü dış kurumlar adına çalışmaktadır. İşsizlik, doğru tasarlanmış eğitimlerin eksikliği ve kimlik ve topluma duyulan aidiyet hissinin eksilmesi, bu en imtiyazsız bireyler içerisinde çok yüksek bir yeniden suç işleme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu rakamları ve Avrupa çapında ceza ve tevkif evlerinde mahkumların rehabilitasyon sürecine destek olması bakımından sanatsal etkinliklerin (özellikle teatral) uygulanmasının oldukça yaygın olmasını göz önünde bulundurarak, bu tarz etkinliklerle elde edilen ve cezaevi sonrası mahkumlara faydası olacak belirli ve çapraz becerilerin sertifikalandırılması ve geçerliliği için yapılandırılmış model eksikliği projemizde ele alınmaktadır.

Özgürlük için Beceriler aşağıdakileri hedeflemektedir:

  • Mahkûmların sahip olduğu belirli (sanatsal) ve çapraz profesyonel becerilerin, sosyal entegrasyonu sağlayabilmesi için kabul görmesi.
  • Cezaevlerinde sanatsal etkinlik gerçekleştiren kurumların sosyal çalışmalarının görünürlüğünün artırılması.
  • Eski mahkûmların istihdam edilebirliğini artırmak için sosyo-ekonomik birimler ve iş piyasası kamu ofisleri arasında yenilikçi bir ağ sistemi oluşturmak.

DÜNYA ÜZERİNDE TEK CİDDİ İŞ SANATTIR. ANCAK SANATÇI İSE ASLA CİDDİ OLMAYAN TEK KİŞİDİR.

Oscar Wilde

Ortaklar


İLETİŞİM

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."