aufBruch  KUNST GEFÄNGNIS STADT

aufBruch KUNST GEFÄNGNIS STADT

aufBruch sosyal ve siyasal süreç ve tekrarlar üzerine sanatsal bir yaklaşım getiren bir bağımsız Berlin tiyatro projesidir. Projenin amacı cezaevine sanatı sanat kullanarak; tamamen kamuya kapalı bir alanda cezaevini toplum tarafından daha görünür kılmaktır. Mahkûmlara sanat icra edebilecekleri enstrümanları sağlayarak onlara bir dil, bir ses ve bir suret kazandırmayı hedeflemektedir. aufBruch sanat atölyeleri, kamuya açık tiyatro performansları ve projeler ile çok büyük bir sosyal ve kültürel bütünleşme ve reentegrasyon sürecinin içinde yer almaktadır. Yüksek sanat standardına sahip özgünlüğü ve becerisiyle etkileyici canlı bir tiyatro olmayı hedeflemektedir. 1997 yılında kurulan aufBruch Berlin’deki hemen bütün cezaevlerinde tiyatro, edebiyat, sanat, video ve müzik projeleri gerçekleştirmektedir.

Holger Syrbe / art-director / holger.syrbe@googlemail.com

aufBruch GbR / Pappelallee 7 / 10437 Berlin / Germany

aufbruch@gefaengnistheater.de

004930440497700

www.gefaengnistheater.de

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."