DomSpain  Consulting SL

DomSpain Consulting SL

DomSpain Consulting SL İspanya’da eğitim, öğretim, mesleki çalışmalar, iş bulmaya yönelik sosyal ve kültürlerarası beceriler, dil ve yeni teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren bir yetişkin eğitim kurumudur. Bir kurs organizatörü ve sağlayıcısı olarak DomSpain , bu proje öncesinde, mahkumlara yönelik oalrak, mutfak asistanı yetiştirmek için bir kurs programı oluşturmayı hedefleyen bölgesel bir projede yer almıştır. DomSpain , dizayn ettiği açık eğitim platformları ile eğitimi hem eğiticiler hemde öğreniciler için kolaylaştırmayı, teknolojik kaynaklardan faydalanmayı teşvik ederek, yetişkin eğitimi ve öğretimi alanındaki kaliteyi arttırmayı hedeflemektedir. DomSpain 30 ülkenin katılımı ile oluşturulan Avrupa Dijital Öğrenme Sağlayıcıları Ağı’nın (All-European Network of Digital Learning Providers) kurucu üyelerindendir.

Olena Korzhykova, Project Coordinator,international@domspain.eu

C.Jesus 26, Reus 43205 SPAIN

info@domspain.eu

0034 660 115104

www.domspain.eu

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."