ASTURIA  VZW

ASTURIA VZW

ASTURIA VZW Belçika Minderhout merkezinde faaliyet gösteren bir yetişkin eğitimi kurumudur. Merkez 2014 yılında bağımsız ve kar amacı gütmeyen profesyonel bir kurum olarak en iyi örnekleri uygulama, proje yönetiminde farkındalığı ve standartları artırma ve cezaevi eğitimlerinde yer alma hedefiyle kurulmuştur. Bölgesel çapta faaliyet gösteren merkezin 160’dan fazla yarı zamanlı öğrencisi bulunmaktadır

Hurkmans Gert, coordinator international projects, gert.hurkmans@telenet.be

Pastoor Van Dykstraat 25, 2322 Minderhout

asturia@telenet.be

0032 474 82 70 73

http://asturia.weebly.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected