ARCI  Liguria

Comitato Regionale

ARCI LIGURIA

ARCI Liguria ARCI Liguria İtalya’nın kuzeybatısında ARCI’nin Ligurya Bölgesi komitesidir. ARCI, İtalya’da şu anda kültür, sosyal değerler ve sivil hakları alanında var olan en büyük bağımsız dernektir ve 330’dan fazla kulüp (circoli) ve 55.000’den fazla üye ile ARCI Liguria yerelde demokratik katılım ve sosyal entegrasyonu ciddi manada destekleyen sağlam bir yapı ile muazzam bir ağı temsil etmektedir. ARCI bir arada çalışmakta olduğu dernekler, kar amacı gütmeyen kurumlar, sanat galerileri, gönüllü grupları ve kulüpleri ile 1977’den beri bulunduğu bölgede kültür ve sosyalliği ön plana çıkarmakta ve teşvik etmektedir.

Rolü: Proje Lideri

Adalet Gönüllüleri Bölgesel Paneli (Conferenza Regionale Volontariato Giustizia) üyesi olan ARCI Liguria cezaevinde bulunan mahkûm haklarını savunma alanında aktif olarak yer almakta ve mahkûmlarla beraber ailelerine de hayatın gerçekleri ile karşılaşmaya başladıkları ilk andan itibaren mahkûmiyet sırasında sosyal dışlanmadan etkilenilmemesi için etkili yardım ve destek sağlamakla beraber, denetimli serbestlik, eğitim bursları ve toplum hizmet imkânları ile yeniden topluma sağlama konusunda da çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı ve diğer ortak kurumlarla iş birliği içerisinde kendi bölgesinde yer alan çeşitli tevkif evlerinde ARCI Liguria çok sayıda proje ile belirli mahkûm gruplarına (kadınlar, hükümlü ebeveynler, cinsel suçlular, göçmenler) destek sağlamaktadır.

Cezaevindeki çalışmalara ek olarak ARCI tarafından kamuya yönelik düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlik (atölye çalışmaları, kitap tanıtımları, yuvarlak masa sohbetleri, gösteriler) ile cezaevindeki mahkûmların ve tevkif evlerinin çeşitli yerel gruplarla bağlantıya geçmelerini teşvik etmekte ve ceza adaleti, aşırı kalabalık cezaevlerinde günlük yaşantı vb. konularda farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Via al Molo Giano - Casa 25 Aprile, 16128 Genova

presidenza@arciliguria.it

+39 010 2467506

www.arciliguria.it

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."