T.C. İzmİr  Valİlİğİ

Izmir Governorship

İzmir Valiliği, Türkiye’nin nüfus olarak 3. Büyük şehri olan İzmir’deki en üst kamu otoritesidir. İzmir Valiliği izmir’de eğitim-öğretim, sağlık, güvenlik, kollluk, kriz yönetimi, çevre, kültür turizm vb. alanlarında ki kamusal aktiviteleri koordine etmek ile yükümlüdür. İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ise Türkiye’nin AB üyelik süreci hakında İzmir İlindeki farkındalığı arttırmak amacı ile izmet vermektedir. Büro bu amaç ile çok taraflı Avrupa Birliği projeleri geliştirmekte ve yürütmekte, Avrupa Birliği olanakları ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İzmirdeki Kamu kurumlarını koordine eden bir devlet otoritesi olan İzmir Valiliği aynı zamanda mahkumları sosyal hayata, iş hayatına uyumu için eğitim alanında görev yapan devlet kuruluşlarını da sorumluluk alanında barındırmaktadır.

Ali Enis ÖZDEMİR, Project Expert, enisiz@hotmail.com

Vilayet Blokları, B-Blok Kat:3, Izmir Valiliği AB Bürosu, Konak/Izmir/TÜRKİYE(TURKEY)

izmirab@gmail.com

+902324458313

www.izmirab.gov.tr

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected