Сдружение  „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”

"United professionals for sustainable development" Association

UPSDA bölgesel ölçekte varlık gösteren 2011 yılında kurulmuş bir STK’dır. Bulgaristan’ın ikinci en büyük şehri Filibe’de sosyal etkinlikler, mahkumlar, genç hükümlüler, Romanlar, bağımlılar gibi dezavantajlı gruplarla çalışmalar yürütmek, yeni eğitim öğretim yaklaşımlarının tanıtımı, dezantajlı grupların güçlendirilmesi gibi alanlarda aktif rol almaktadır. Ekibimiz eğitimciler, psikologlar, sosyal çalışmacılar, bir tiyatro uzmanı, bir psikoterapist ve bir gençlik çalışanından oluşmaktadır. UPSDA yerel otoriteler, ilk ve orta öğretim kurumları, Filibe cezaevi ve eski mahkumları destekleme kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları ve öğrenci konseyleri, medya kurumları, iş bulma ofisleri, sosyal kurumlar ve gençlik kuruluşları ile ortak projeler başlatma, geliştirme ve yönetme tecrübesine sahiptir. Bunların dışında UPSDA, psikologlar, eğitimciler, öğretmenler, gençlik çalışanları ve sosyal çalışmacıların yeni oyun, öğretim teknik ve metotları edinebildiği tanınan ve bilinen bir blog çalışması yürütmektedir.

Mr. Kamen Stratiev, Chairman, kamenstone@mail.bg

64 "Ilaryon Makariopolski", fl.3, apt. 8, 4000 Plovdiv, Bulgaria

upsda.bg@gmail.com

+359 898 357 738

www.obedineni.org

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected