Çalışma  Alanımız

Uygulama Kilavuzlari

MAHKUMLARA YÖNELİK PROFESYONEL BECERİ GELİŞTİRME PROJELERİ YÖNETİMİ KILAVUZLARI.

Aynı anda hem sanatsal/teatral kurumlar hem de ceza kurumlarını hedeflemektedir.

Bu çıktının hedefi iyi uygulamalar rehberi oluşturarak hem cezaevleri içerisinde çalışmakta olan kurumların iç işleyişini geliştirmek, onaylanmış eğitim yolları geliştirilmesine yardımcı olmak, hem de sanatsal etkinlikler yoluyla edinilen becerilerin gerçekten tanınmasına ve profesyonel entegrasyona katkıda bulunacak yerel yönetimler, iş bulma kurumları ve STK’lar gibi kurumlarla kurumsal ilişkileri olan yerel toplulukların katılımını artırmaktır.

Uygulama Kılavuzlarını İndir

GİRİŞ

Özgürlük için Beceriler Projesi’nin(S4F) ikinci aşaması, projenin önceki aşamalarında, profesyonel iş becerilerini, sanatsal bir yaklaşım ile dezavantajlılar yararına geliştirmeye yönelik tanımlanan temel mantıksal müdahale yöntemlerini gerçekleştirmek için yürütülen aştırma ve eğitim faaliyetleriyle öğrenilen tüm unsurları uygulamaya koymak için proje ortağı kurumlar, ARCI Liguria, aufBruch, Asturia, Eurosuccess Consulting, İzmir Valiliği, Teatro dell’Ortica, UPSDA (Sürdürülebilir Gelişme için Birleşmiş Profesyoneller Derneği) tarafından gerçekleştirilen deneysel eğitimleri içeriyordu. Deneysel eğitimlerin amacı, ortaklar arasındaki ilk aşamada tartışılan ve benimsenen bilgiyi, fikirleri ve modelleri uygulamaya koymak, mahkûmların profesyonel becerilerini, yaklaşımlarını geliştiren sanatsal projelerin yönetimi için sanat/tiyatro organizasyonlarına ve hapishane yönetimlerine yönelik bir kılavuz olan ikinci fikri çıktının (IO2) oluşturulması için gerekli olan bilgileri hazırlamak ve sağlamaktı. Kılavuz öncelikli olarak ortaklar tarafından denenen aşağıdaki en iyi uygulamaları bir araya getirmektedir:

1.Hedef becerilerin, mahkumlar tarafından kazanılması için geçerli olan öğrenme yollarının tanımlanması
2. Mahkumların iş piyasasına yeniden entegrasyonu sürecinde aktif olan sanatçılar ve mahkumlar ve diğer aktörler için eğitim kursları.
3. Dezavantajlı gurupların istihdamı ve Kamusal ve Özel İstihdam sitemleri ile bağlantılı eylemler.

Aşağıda, deneysel eğitimlerin amaçlarını belirleyen kılavuz ilkelerin genel içeriği belirtilmiştir; proje deneysel eğitimlerini ortakları bu ilkelere uygunluğunu kontrol etmiştir:

  • Deneysel eğitim, mahkumlar tarafından geliştirilecek profesyonel becerileri kazandırmayı amaçladı mı?
  • Deneysel eğitim, mahkumlar tarafından geliştirilecek sosyal / çapraz becerileri kazandırmayı amaçladı mı?
  • Deneysel eğitimde, katılan mahkumlar için hapisten sonra bir gelecek öngördü mü?
  • Deneysel eğitimin “hapishane dışı” ile herhangi bir ilişkisi var mı?

ARCI Liguria - Affetti Ristretti ARCI Liguria - Radiologia Asturia AufBruch Eurosuccess Consulting Izmir Governoship Teatro dell'Ortica UPSDA
Eğitimin çıktısı
Eğitimin sonucu
Personel becerileri
Hapishane çalışanlarının rolü
Hedef yaklaşım ve katılımcıların seçimi
Eğitim aktarma yöntemleri
Gurup dinamikleri ve problem çözme
Sertifikalandırma araçları
İletişim
Ağ kurma


Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."