DomSpain  Consulting SL

DomSpain Consulting SL

Ο DomSpain Consulting SL είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, επαγγελματικές μελέτες, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, τις γλώσσες και τις νέες τεχνολογίες. Ως παροχέας και σχεδιαστής, o DomSpain συμμετάσχει σε ένα περιφερειακό έργο κρατουμένων με στόχο τον σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών για την κατάρτιση για βοηθούς κουζίνας. Ο DomSpain αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων, την προώθηση και τη διευκόλυνση της κατάρτισης τεχνολογικών πόρων για τους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς καθώς και για το σχεδιασμό ανοικτών πλατφόρμων εκπαιδευτικών πόρων. Ο DomSpain είναι ιδρυτικό μέλος του All-European Network of Digital Learning Providers που μετράει σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών.

Olena Korzhykova, Project Coordinator,international@domspain.eu

C.Jesus 26, Reus 43205 SPAIN

info@domspain.eu

0034 660 115104

www.domspain.eu

Εταίροι


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."