ARCI  Liguria

Comitato Regionale

ARCI LIGURIA

ARCI Liguria is een regionaal anker van ARCI in de streek van Ligurië in het Noordwesten van Italië. ARCI is op dit moment de grootste onafhankelijke associatie voor het promoten van cultuur, sociale waarden en mensenrechten in Italië. Ze bestaat uit meer dan 330 entiteiten en heeft meer dan 55.000 leden. ARCI Liguria bestaat uit een netwerk met een sterke basis die de democratische participatie and locale sociale integratie wil versterkt. Sinds 1977 promoten de associaties van ARCI ( non-profit organisaties, kunstgalerijen, vrijwilligersverenigingen en clubs) de cultuur en social weefsel in de regio.

Rol : Project Leider

Als lid van de Conferenza Regionale Volontariato Guistizia ( Regionale raad voor Justitieel Vrijwilligerswerk), is ARCI Liguria betrokken bij het verdedigen van de rechten van gevangenen en geeft ze hen (en hun families) ondersteuning. Eens de gevangene zich bewust wordt van zijn/haar detentie worden er initiatieven genomen om sociale exclusie te voorkomen en begeleiding te voorzien voor sociale reïntegratie na de straftijd, beurzen te voorzien voor training en mogelijkheden aan te bieden voor maatschapelijke dienstverlening. In samenwerking met het Ministerie van Justitie en andere partners, ondersteunt ARCI Liguria verschillende projecten in alle gevangenissen van de regio die zich richten op specifieke groepen van gedetineerden zoals vrouwen, veroordeelde ouders, zedendeliquenten en migranten.

Naast activiteiten voor gedetineerden organiseert ARCI veel culturele evenementen (workshops, presentaties van boeken, ronde tafels, voorstellingen) toegankelijk voor alle belangstellenden om zo de samenwerking tussen de gevangenissen en het specifieke werkveld te verzorgen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de problematiek binnen Justitie m.b.t. de overbevolkte gevangenissen.

Via al Molo Giano - Casa 25 Aprile, 16128 Genova

presidenza@arciliguria.it

+39 010 2467506

www.arciliguria.it

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."