INHOUD 

Operationele Doelstelling

OPERATIONELE VOORSCHRIFTEN VOOR HET MANAGEN VAN PROFESSIONELE COMPETENTIES – ONTWIKKELING VAN PROJECTENS OP MAAT VAN GEVANGENEN.

Voor zowel theater als andere artistieke organisaties in de penitentiaire centra.

De centrale doelstelling is het definiëren/opstellen van een gids met goede praktijken om o.a. de interne organisatie van de gevangenissen te verhogen. Tevens wil het project de ontwikkeling van valideerbare leertrajcten mogelijk maken, alsook contacten met de lokale gemeenschappen te realiseren – zoals publieke administraties, tewerkstellingsinitiatieven en vzw’ die betrokken zijn bij de reïntegratie van gevangenen en het erkennen van competenties door artistieke opdrachten.

Download Operative Guidelines

Introductie

De tweede fase van het Skills for Freedom project (S4F) bestaat uit experimenteel werk uitgevoerd door de volgende partners: ARCI Liguria, AufBruch, Asturia, Eurosuccess Consulting, Izmir Governorship, Teatro dell’Ortica, UPSDA (United Professionals for Sustainable Development Association). Hierbij worden verschillende elementen in de praktijk gebracht, welke in de voorgaande fase van onderzoek en training onderzocht en verworven werden. Ook worden de concepten, denkwijzen en basisinstrumenten gebruikt die bepaald werden voor implementatie van artistieke initiatieven in de gevangeniscontext ten voordele van minderbedeelden zodat deze mensen nieuwe werkgerelateerde competenties kunnen verwerven. Het doel van het experiment is, naast het bijbrengen van meer realisme en ideeën vanuit de partners, het samenbrengen en ter beschikking stellen van essentiële informatie voor opbouw van de tweede intellectuele output (IO2) in de vorm van een gids voor de artistieke en theaterwereld. Ook beleidsmakers in gevangenissen kunnen hiervan gebruik maken voor het uitwerken van artistieke projecten die de professionele competenties van gedetineerden willen ontwikkelen. Hiervoor willen de projectpartners de goede praktijken verzamelen met aandacht voor:

1. Definiëren van leertrajecten die beantwoorden aan de leervragen van gevangenen voor ontwikkeling van vooraf bepaalde competenties
2. Cursussen ontwikkelen voor artisten en gedetineerden alsook andere actoren die betrokken zijn bij het reïntegratieproces van gevangenen met toeleiding naar werk
3. Het samenbregen van publieke en private structuren die betrokken zijn van het tewerkstellen van kwetsbare groepen.

Dit zijn de algemene contexten waarin deze richtlijnen zijn opgestelt om zo de doelstellingen van de experimenten te realiseren. Hierbij hebben de partners aandacht voor:

  • Heeft het experiment als doel de professionele competenties van de gevangenen te ontwikkelen ?
  • Heeft het experiment als doel de sociale en/of transversale competenties te ontwikkelen ?
  • Heeft het experiment als doel een toekomst na detentie voor deelenemende gevangenen te geven ?
  • Heeft het experiment als doel om contacten te leggen met actoren buiten de gevangenismuren ?

ARCI Liguria - Affetti Ristretti ARCI Liguria - Radiologia Asturia AufBruch Eurosuccess Consulting Izmir Governoship Teatro dell'Ortica UPSDA
Output van de experimenten
Resultaten van de experimenten
Competenties van medewerkers
De rol van de medewerkers
Benadering en selectie van doelen
Trainings methoden
Groepsdynamiek en probleemoplossing
Instrumenten voor certificering
Communicatie
Networking


PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."