INHOUD 

Gemeenschappelijk Europees Kader

GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES KADER VOOR VAARDIGHEDEN DIE ONTWIKKELD WORDEN DOOR GEVANGENEN IN DE KUNSTEN EN/OF MET THEATER

  De doelstelling van dit gemeenschappelijk Europees kader is het mogelijk maken van het certificeren van transversale en professionele competenties, zowel formeel als informeel, welke specifiek zijn voor theater en artistieke activiteiten in de gevangenissen (zoals teamwork, in het publiek spreken, acteren, technische competenties voor theatergezelschappen en organisatorische competenties.


Bestuursrapportage:            


Global report:              


Framework of soft and hard skills:    

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."