G.G. EUROSUCCESS  CONSULTING LTD

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD

Eurosuccess Consulting е консултантска и обучителна организация от Кипър, действаща в областта на управлението на проекти, обучения и консултантски услуги. С динамичния си екип от млади експерти, тя предоставя обширен пакет от услуги насочени към нуждите на различни целеви групи и организации, по отношение възможности за учене през целия живот в Кипър и чужбина. Eurosuccess, понастоящем участва в проекти по програми Учене през целия живот, Еразъм плюс и Правосъдие, като в два от тях като координатор, както и като оценител към кипърската Национална агенция по Еразъм плюс и Норвежкия фонд, насочен към НПО. Допълнително, Eurosuccess Consulting е член на множество мрежи от организации, като Международен търговски съвет, Сдружение на европейското образование в затворите (EPEA), Европейска политическа мрежа и Мрежата за ключови компетенции в училищното образование (KeyCoNet Network). Накрая, но не на последно място, Eurosuccess Consulting е сертифицирана със системата за качество ISO 9001:2008.

Giorgos Giorgakis, Managing Director, george@eurosc.eu

56 Stavrou Ave., Karyatides Business Center, Block A2 - Office 205, Strovolos – 2035, Nicosia – Cyprus

info@eurosc.eu

+357 22420110

www.eurosc.eu

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected