TEATRO  DELL'ORTICA

Teatro dell'Ortica

Teatro dell'Ortica бе основана през 1996г. в Генуа и се занимава със социален театър, включващ непривилигеровани и маргинализирани хора в област Лигурия: от 1999г. заедно с театралния проект "Stranità", съставен от 30 души с психични проблеми и дузина здравни професионалисти и актьори, работим в сътрудничество с ASL 3 в Генуа; от 2006г., с обучителния проект "Oltreil Cortile" с затворници от затвор Мараси, до 2009г. и с затвор Понтедечимо от 2010г. насам. Проекта включва «съвместно далечно пътуване» с деца, родители и учители от началното училище Ан Франк в Сера Рико и средното училище Дон Милани в Генуа. От 2005г. предлагаме двугодишен курс за театрален педагогически работник /специализирана програма, комбинираща педагогика и театър/, в сътрудничество с Факултета по Образование и Факултета по Изкуства на Университет Генуа.

Valeria Galota secretary and foreign relations manager, theatrical pedagogical worker. segreteria@teatrortica.it

Teatro dell'Ortica – Associazione di Promozione Sociale ONLUS Via Salvador Allende, 48 16138 Genova GE Italy

segreteria@teatrortica.it / info@teatrortica.it

0108380120

www.teatrortica.it

Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected