НАШАТА  ДЕЙНОСТ

ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ ЗА НАМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ (ОСОБЕНО В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВАТА)


Нашата база данни е мощен инструмент, който разполага с цялата информация, от която се нуждаете, за да проучите пазара на труда. Ако сте работодател, можете да използвате тази база данни, за да публикувате предложението си за работа или да търсите служители, ангажирани с художествени дейности. Ако търсите работа, особено в творческите индустрии, това е точното място, където можете да стартирате търсенето на работа, да публикувате своята автобиография или да преглеждате работни места. Нашата база данни е предназначена да помогне и на работодателите, и на търсещите работа. Потърсете в нашата база данни и се свържете с най-добрите.


Партньори


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."