NASZE  DZIAŁANIA

Europejskie Ramy DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ SZTUKĘ

WSPÓLNA EUROPEJSKA RAMA UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJANYCH POPRZEZ SZTUKI PLASTYCZNE I TEATR, DLA WIĘŹNIÓW

  Celem tego rezultatu jest zdefiniowanie umiejętności przekrojowych i zawodowych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, które są charakterystyczne dla działań związanych z teatrem i sztuką, które mogą być nabywane przez skazanych (np. praca w grupie, wystąpienia publiczne, gra aktorska, kompetencje techniczne i backstage, umiejętności organizacyjne).


Podsumowanie:              


Global report:              


Framework of soft and hard skills:    

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."