Szczecińska Szkoła Wyższa  Collegium Balticum

Higher education institution of Szczecin Collegium Balticum

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM powstała w 2000 roku i jest niezmiennie jedną z najlepszych prywatnych uczelni w północnej Polsce. Collegium Balticum szczyci się swoim wspaniały kapitałem ludzkim oraz wielkim potencjałem rozwoju. Władze uczelni zdołały stworzyć uczelnię dającą studentom solidną edukację a wraz z nią wspaniały start w życie zawodowe. Celem instytucji jest zapewnienie młodym ludziom wiedzy z wielu dziedzin, a poprzez interdyscyplinarne wykształcenie lepszą szansę na trudnym rynku pracy w Polsce i zagranicą. Collegium Balticum ma szeroką ofertę nauk społecznych i technicznych na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych.

Barbara Kusiak, coordinator of the international projects, b.kusiak@cb.szczecin.pl

ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin POLAND

biuro.rektora@cb.szczecin.pl

914838164

www.cb.szczecin.pl

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."