DomSpain  Consulting SL

DomSpain Consulting SL

DomSpain Consulting SL jest organizacją zajmującą się kształceniem osób dorosłych w Hiszpanii, aktywnie działając w dziedzinie edukacji oraz szkoleń, szkolenia zawodowego, kształcenia umięjętności zawodowych i społecznych, interkulturalnych, języków oraz nowych technologii. Będąc odpowiedzialne za opracowanie i przeprowadzenie kursów DomSpain uczestniczyło w regionalnym projekcie skierowanym do więźniów, celem którego było opracowanie programu szkolenia dla asystentów kuchennych. DomSpain dąży do poprawienia jakości kształcenia i szkolenia osób dorosłych, promując i prowadząc warsztaty w dziedzinie zasobów technologii dla krajowych i zagranicznych nauczycieli i słuchaczy oraz przygotowując otwarte platformy edukacyjne. DomSpain  jest członkiem założycielem All-European Network będącej częścią Digital Learning Providers, która obecnie liczy około 30 partnerskich krajów.

Olena Korzhykova, Project Coordinator,international@domspain.eu

C.Jesus 26, Reus 43205 SPAIN

info@domspain.eu

0034 660 115104

www.domspain.eu

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."