G.G. EUROSUCCESS  CONSULTING LTD

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD

Eurosuccess Consulting, organizacja zlokalizowana na Cyprze aktywnie działa w sferze zarządzania projektami oraz usług konsultingowo-szkoleniowych. Dynamiczny zespół młodych naukowców zapewnia kompleksowe usługi docelowym grupom i organizacjom, w ramach ustawicznego kształcenia się, w kraju i zagranicą. Eurosucces jest obecnie zaangażowany w 31 projektach Ustawicznego Kształcenia się, programach ERASMUS + oraz JUSTICE – w dwóch z nich jako koordynator oraz jako jeden z asesorów dla cypryjskiego NA i Funduszu norweskiego, skierowanego do organizacji pozarządowych. Ponadto, Eurosuccess Consulting jest członkiem: Międzynarodowej Rady Handlowej (International Trade Council), Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji w Więzieniach (European Prison Education Association (EPEA)), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network). Dodatkowo Eurosuccess uzyskał certyfikat Jakości (Quality system) ISO 9001:2008.

Giorgos Giorgakis, Managing Director, george@eurosc.eu

56 Stavrou Ave., Karyatides Business Center, Block A2 - Office 205, Strovolos – 2035, Nicosia – Cyprus

info@eurosc.eu

+357 22420110

www.eurosc.eu

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected