aufBruch  KUNST GEFÄNGNIS STADT

aufBruch KUNST GEFÄNGNIS STADT

aufBruch to niezależny projekt teatralny z Berlina, zajmujący się od strony artystycznej występującymi zjawiskami społecznymi i politycznymi. Celem projektu jest otwarcie więzienia na sztukę poprzez działalność artystyczną i uczynienie go bardziej widocznym dla społeczeństwa. Zamierzeniem twórców projektu jest umożliwienie więźniom wyrażania swoich myśli poprzez sztukę. aufBruch jest zaangażowane w wielki społeczno-kulturalny, integracyjny i reintegracyjny proces wykorzystując warsztaty artystyczne, projekty i przedstawienia teatralne. Organizacja dąży do stworzenia tętniącego życiem teatru o wysokich standardach artystycznych przemawiającego do widza swoją autentycznością i powagą tematyki. Organizacja powstała w 1997 roku i obecnie działa w większości więzień Berlina, wystawiając tam projekty teatralne, literackie, artystyczne, filmowe i muzyczne.

Holger Syrbe / art-director / holger.syrbe@googlemail.com

aufBruch GbR / Pappelallee 7 / 10437 Berlin / Germany

aufbruch@gefaengnistheater.de

004930440497700

www.gefaengnistheater.de

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."