Сдружение  „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”

"United professionals for sustainable development" Association

UPSDA jest organizacją pozarządową, założoną w 2011 roku. Jej baza znajduje się w Plovdiv, drugim co do wielkości mieście Bułgarii. Organizacja ta działa w sferze działalności społecznej, zajmując się osobami nieprzystosowanymi społecznie, takimi jak więźniowie, nieletni sprawcy, Romowie, osoby uzależnione, itp. Ponadto, UPSDA zajmuje się wprowadzaniem innowacyjnych metod nauczania i szkolenia, wspierania osób pokrzywdzonych. Zespół zrzesza trenerów, psychologów, pracowników socjalnych, eksperta teatralnego, psychoterapeuty i wychowawcy osób nieletnich. Organizacja ma doświadczenie w inicjowaniu, rozwijaniu i kierowaniu projektami partnerskimi, współpracując z miejscowymi władzami, a także szkołami podstawowymi i średnimi, organizacjami wspierającymi więzienie i byłych więźniów w Plovdiv, uczelniami, samorządami studenckimi, mediami, biurami pośrednictwa pracy, instytucjami społecznymi oraz organiazacjami młodzieżowymi. Ponadto, UPSDA prowadzi blog, który jest szeroko docenianym źródłem nowych gier, koncepcji i metod szkoleniowych dla psychologów, trenerów, nauczycieli, pracowników socjalnych i pracujących z młodzieżą.

Mr. Kamen Stratiev, Chairman, kamenstone@mail.bg

64 "Ilaryon Makariopolski", fl.3, apt. 8, 4000 Plovdiv, Bulgaria

upsda.bg@gmail.com

+359 898 357 738

www.obedineni.org

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected