ASTURIA  VZW

ASTURIA VZW

ASTURIA VZW mieści się w centrum Minderhout w Belgii, zajmuje się edukacją osób dorosłych. Instytucja ta powstała w 2014 roku jako niezależnyorgan no n-profit, którego działalność skupia się na promowaniu najlepszych praktyk, podnoszeniu świadomości i standardów w kierowaniu projektami, a także szkoleniu w edukacji penitencjarnej. Centrum ma zasięg regionalny, edukując 160 osób uczących się w niepełnym wymiarze godzin.

Hurkmans Gert, coordinator international projects, gert.hurkmans@telenet.be

Pastoor Van Dykstraat 25, 2322 Minderhout

asturia@telenet.be

0032 474 82 70 73

http://asturia.weebly.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected