T.C. İzmİr  Valİlİğİ

Izmir Governorship

Gubernator Izmiru jest najwyższym organem władzy w mieście Izmir, trzeciego pod względem liczebności w 81 prowincjach Turcji. Instytucja ta koordynuje wszystkie działania w mieście związane z edukacją, opieką zdrowotną, bezpieczeństwem, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem sytuacji kryzysowych, środowiska, robót publicznych, kultury, turystyki, itd. Biuro ds. Unii Europejskiej i Stosunków Zagranicznych, podjednostka działająca na rzecz podniesienia wiedzy dotyczącej wejścia Turcji do Unii Europejskiej. Biuro zajmuje się wielostronnymi projektami europejskimi, zapewnieniem darmowych usług doradczych dla organizacji działających na rzecz młodych osób, kobiet oraz edukacji dorosłych, a także społecznej akceptacji osób poszkodowanych. Jako państwowy organ koordynujący pracę wszystkich publicznych instytucji w Izmirze, Izmir Governorship organizuje działania zmierzające do zapewnienia adaptacji społecznej i zawodowej więźniów.

Ali Enis ÖZDEMİR, Project Expert, enisiz@hotmail.com

Vilayet Blokları, B-Blok Kat:3, Izmir Valiliği AB Bürosu, Konak/Izmir/TÜRKİYE(TURKEY)

izmirab@gmail.com

+902324458313

www.izmirab.gov.tr

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Stay connected