Çalışma  Alanımız

Avrupa Ortak Çerçevesi

MAHKUMLARA YÖNELİK, SANAT VE TİYATRO ARACILIĞLA GELİŞTİRİLEN BECERİLERİN ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ

  Bu çıktının hedefi formel ve enformel biçimlerde mahkumlar tarafından tiyatro ve sanat etkinlikleri vasıtasıyla edinilen çapraz ve profesyonel becerilerin potansiyel sertifikalı bir çerçeve tanımlamaktır (takım çalışması, topluluk içinde konuşma yapma, oyunculuk yapma, teknik ve sahne arkası becerileri, organizasyonel beceriler).


Yürütme raporu:              


Global report:             


Framework of soft and hard skills:    

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."