Η πορεία   του έργου

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Η βάση δεδομένων μας είναι ένα ισχυρό εργαλείο που διαθέτει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εξερευνήσετε την αγορά εργασίας. Αν είστε εργοδότης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη βάση δεδομένων για να δημοσιεύσετε την προσφορά εργασίας σας ή να αναζητήσετε εργαζόμενους που ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Αν ψάχνετε για εργασία, ειδικά σε δημιουργικές βιομηχανίες, εδώ είναι το σωστό μέρος για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας σας, να δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή να δείτε τις διαθέσιμες ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας. Η βάση δεδομένων μας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εργοδότες και όσους αναζητούν εργασία. Χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων μας και βρείτε τις καλύτερες ευκαιρίες.


Εταίροι


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."