ÉFA –  Équipe di Formatori Associati

ÉFA – Équipe di Formatori Associati (Associated Trainers Team)

EFA psikologlar, eğitimciler ve özellikle gönüllü ve gençlere önem vererek aktif vatandaşlık ve Üçüncü Sektör üzerine yoğunlaşan planlama ve Avrupa araştırmaları, danışmanlık, eğitim alanlarındaki diğer uzmanlar ile birlikte çalışarak edindiği 20 yıllık deneyim ve uzmanlığı bir araya getiren uzmanlardan oluşan bir dernektir. Derneğimiz uluslararası projelere odaklanmış durumdadır ve son 15 yılda uluslararası ortaklık projelerinde çok sayıda eğitim ve araştırma girişimleri planladık ve yürüttük. 2003 yılından bu yana gençlik programları ve formal olmayan eğitim konularındaki Avrupa programları Youth in Action ve Grundtvig programlarından günümüz Erasmus+ programına uzman bir ekibe sahibiz ve özellikle sosyal ve kültürel kurumlarla işbirliği içinde proje planlaması yapma ve Avrupa Gönüllü Hizmeti tasarlama ve koordine etme konularında uzmanlaşmış durumdayız. Brüksel’deki danışmanlarımız sayesinde, elde edilen sonuçların tanınması ve yaygınlaştırılması için uluslararası ağlar oluşturma ve idare etme uzmanlığına sahip olmuş durumdayız.

Michela Grana, Researcher, efa.erasmusplus@gmail.com

Corso Carbonara 16/1, Genoa (GE), 16125 – Italy

segreteria@efaonline.it

(+39) 010 252902 / (+39) 393 949 6485

www.efaonline.it

Ortaklar


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."