ÉFA –  Équipe di Formatori Associati

ÉFA – Équipe di Formatori Associati (Associated Trainers Team)

EFA jest stowarzyszeniem profesjonalistów, łączącym fachowość i 20 lat doświadczenia wspólnej pracy psychologów, nauczycieli oraz ekspertów z dziedziny konsultingu, szkoleń, planowania i projektów europejskich, skupionych głównie na aktywnym obywatelstwie i Trzecim Sektorze, zwłaszcza wolontariuszach i młodych ludziach. Nasz zespół specjalizuje się w projektach międzynarodowych. W ciągu ostatnich 15 lat opracowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia i badania w ramach projektów międzynarodowych. Od 2003 jesteśmy ekspertem w dziedzinie europejskich programów dla młodzieży oraz nieformalnego kształcenia, począwszy od Youth in Action, Grundtvig, skończywszy na Erasmus +, koncentrując się głównie na organizowaniu i koordynowaniu europejskiego wolontariatu oraz opracowywaniu projektów dla społeczno-kulturalnych organizacji. Dzięki naszym konsultantom w Brukseli zdobyliśmy doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu międynarodowymi sieciami dla przedstawiania i upowszechniania wyników.

Michela Grana, Researcher, efa.erasmusplus@gmail.com

Corso Carbonara 16/1, Genoa (GE), 16125 – Italy

segreteria@efaonline.it

(+39) 010 252902 / (+39) 393 949 6485

www.efaonline.it

Partnerzy


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."