ÉFA –  Équipe di Formatori Associati

ÉFA – Équipe di Formatori Associati (Associated Trainers Team)

EFA is een associatie tussen professionals (psychologen, leerkrachten en andere experten) die hun 20 jarige ervaring en expertise samenbrengen op het vlak van consulting, training en Europees onderzoek. De associatie heeft een focus op actief burgerschap en de derde wereld, met bijzondere aandacht voor de doelgroep van vrijwilligers en jonge mensen.

Ons team heeft zich gericht op internationale projecten. In de laatste 15 jaar hebben we veel training en onderzoeksinitiatieven gepland en uitgevoerd tijdens internationale samenwerkingsprojecten. Sinds 2003 zijn we experten in Europese programmas voor jeugd en niet-formeel algmeen onderwijs, uitgaande van de Jongeren in Actie en Grundtvig projecten tot Erasmus+. We hebben bijzondere expertise in het ontwikkelen en coördineren van de Europese Vrijwilligersdiensten en in het plannen van projecten voor sociale en culturele organisaties.

Dankzij onze consultants in Brussel hebben we expertise opgebouwd in het creëren en managen van internationale netwerken voor het erkennen en verspreiden van de resultaten.

Michela Grana, Researcher, efa.erasmusplus@gmail.com

Corso Carbonara 16/1, Genoa (GE), 16125 – Italy

segreteria@efaonline.it

(+39) 010 252902 / (+39) 393 949 6485

www.efaonline.it

PARTNERS


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."